Press releases

Arcona Property Fund N.V. realiseert hoogste bezettingsgraad in 10 jaar [in afwachting van vertaling]

8 November 2018

Arcona Property Fund N.V. heeft het derde kwartaal van 2018 afgesloten met een winst voor belasting van € 0,26 miljoen. De bruto huurinkomsten bedroegen € 2,63 miljoen, tegen € 2,68 miljoen in het derde kwartaal van 2017. Het operationeel resultaat in het derde kwartaal kwam uit op € 0,51 miljoen, vergeleken met € 0,61 miljoen een jaar eerder. De bezettingsgraad nam aan het einde van het kwartaal toe tot 86,9%, het hoogste niveau in tien jaar. De EPRA NNNAV steeg naar € 13,98 per aandeel.

Over de eerste negen maanden van 2018 kwam het operationeel resultaat van het fonds 3,9% hoger uit op € 1,58 miljoen, tegen € 1,52 miljoen in dezelfde periode van 2017.De brutohuuropbrengsten stegen met 4,6% in vergelijking met dezelfde periode in 2017 tot € 6,5 miljoen. De netto huuropbrengsten bedroegen € 3,47 miljoen (dezelfde periode in 2017: € 3,49 miljoen), dit is een weerspiegeling van extra onderhouds- en reparatiekosten binnen het portfolio en rebranding-kosten voor het Poolse portfolio.

De bezettingsgraad bedroeg aan het eind van het derde kwartaal 86,9% een stijging van 290 basispunten ten opzichte van 30 juni 2018 (84,0%). De stijging was vooral het gevolg van een toename van de bezetting in Slowakije, maar ook in Polen nam de bezettingsgraad toe naar 90,0%. De loan to value ging van 51,1% naar 50,3% aan het einde van het derde kwartaal. Deze daling was het gevolg van reguliere aflossingen en een iets hogere waarde van de vastgoedportefeuille door investeringen in kwaliteitsverbetering. De intrinsieke waarde (EPRA NNAV) nam toe naar € 13,98 per aandeel.

De bezettingsgraad is na het derde kwartaal verder toegenomen. In het Maris gebouw in Polen is een huurovereenkomst voor 170 m2voor vijf jaar met Prudential Insurance overeengekomen. Educatiebedrijf S-Comp, dat de benedenverdieping van het kantoorgebouw Palmovka in Praag huurt, zal vanaf begin 2019 aanvullend 319 m2op de eerste verdieping gaan huren. Arcona Property Fund N.V. realiseert hoogste bezettingsgraad in 10 jaar
8 November 2018
Download PDF
Back to overview

The dividend policy for Arcona Property Fund is to pay at least 35% of the annual direct result as a dividend. The target is, within a three to five year time frame from end 2016, to increase annual dividend payments to a level of 8% of the prevailing share price.

Arcona Property Fund counts the following substantial companies amongst its tenants: