Press releases

Arcona Property Fund N.V. reaches highest occupancy in Czech Republic

28 February 2019

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, heeft overeenstemming bereikt over de verhuur van de resterende 260 m2 in het kantoorgebouw Palmovka in Praag. Hiermee is het gebouw volledig verhuurd. Tevens is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de aflopende lening van EUR 4,7 miljoen van Real Estate Central Europe per 1 maart 2019 met één jaar te verlengen.

Psyma Praha, s.r.o. (Psyma) gaat de gehele vijfde verdieping van het gebouw Palmovka in Praag huren voor een periode van vijf jaar. Psyma betrekt de ruimte per 1 april 2019. Het huurniveau ligt 7,4% boven de geschatte huurwaarde per 31 december 2018.

De totale bezettingsgraad van de Tsjechische vastgoedportefeuille van Arcona Property Fund stijgt door de verhuur aan Psyma in Palmovka met 2% naar 97,9%. Guy Barker, directeur van fondsbeheerder Arcona Capital Fund Management, zegt hierover: “De sterke economische groei en de historisch hoge werkgelegenheid vertalen zich in sterk ontwikkelende vastgoedmarkten. De pijplijn voor nieuwe projecten in Praag en Brno is beperkt. We zien daarom ruimte voor stijgende huren, vooral in de kantorenmarkt.”

Arcona Property Fund heeft gebruikgemaakt van de optie om de aflopende lening van EUR 4,7 miljoen van Real Estate Central Europe met nog één jaar te verlengen tot 2 maart 2020. De lening is aan Arcona Property Fund verstrekt bij de aankoop van de retail centra in Polen in 2017. Het rentepercentage van deze lening wordt nu 6,0% (dat was 1,0%). De lening zal voor 2 maart 2020 geherfinancierd moeten worden. Het contract biedt geen verdere optie tot verlenging. 

Arcona Property Fund N.V. reaches highest occupancy in Czech Republic
28 February 2019
Download PDF
Back to overview

The dividend policy for Arcona Property Fund is to pay at least 35% of the annual direct result as a dividend. The target is, within a three to five year time frame from end 2016, to increase annual dividend payments to a level of 8% of the prevailing share price.

Arcona Property Fund counts the following substantial companies amongst its tenants: